• Opis zwrotów i reklamacji sklepu cleXa.pl

ZWROTY

Konsument ma prawo odstąpić od umowy zawartej ze Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu, z zastrzeżeniem § 8 Regulaminu, w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym Konsument wszedł w posiadanie towaru lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Konsumenta weszła w posiadanie tego towaru.

Sprzedawca przed dokonaniem zwrotu prosi o wcześniejszy kontakt w celu ustalenia adresu do wysyłki towaru. Towar należy odesłać niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym Konsument poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od umowy sprzedaży. Termin jest zachowany, jeżeli Konsument odeśle towar przed upływem terminu 14 dni.

WAŻNE: Do wysyłanego zwrotu koniecznie proszę dołączyć podpisany formularz zwrotu ( do pobrania w tym miejscu)

Zwrotowi podlegają produkty jedynie w stanie nienaruszonym. Towar uszkodzony, rozpakowany, bez oryginalnego opakowania, noszący ślady użytkowania nie podlega zwrotowi. 

W przypadku uszkodzonego opakowania konieczne jest spisanie protokołu reklamacyjnego w obecności kuriera. 

Zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument zgodzi się na inne rozwiązanie, w każdym przypadku Konsument nie poniesie żadnych opłat w związku z tym zwrotem.

 

REKLAMACJE

W przypadku wystąpienia wady towaru Kupujący ma możliwość reklamowania wadliwego towaru na podstawie uregulowanej w Kodeksie cywilnym rękojmi lub gwarancji, o ile gwarancja została udzielona.

Szczegółowe informacje zostały zamieszczone w regulaminie sklepu.

Reklamowany produkt należy odesłać na adres:

Mada Magdalena Kuta

ul. Diamentowa 30

96-513 Kozłów Biskupi